Terug naar index A


Anvers (Bassins et Entrepôt) Local


Algemeen

Lijst-Vanbellingen : Anvers (Bassins et Entrepôt) Local : station, openingsdatum noch nr. vermeld, OdS 6, 126 en 240/1894, 158/1896, 60/1897, 228/1898, 205/1899, 45/1900, 7, .8 en 127/1902, 98/1903, 24/1905, ../1906, 28/1907, O.Sp. 343/1910, ../1924, 24 en 27/1926, 2/1927.

Moniteur 235 d.d. 22-8-1840 : Plechtige opening van "la station commerciale du chemin de fer à Anvers" op dinsdag 25-8-1840.

Antwerpen op het spoor, 1986, p. 42 : "Nabij de Muizenstraat boog de spoorweg Antwerpen-Roosendaal van het tracé naar het "Gare Principale", ingehuldigd in 1840, af."

HSp 05/1976 p. 26 : "Gare principale : Toen, in 1843, de spoorlijn Brussel-Antwerpen werd doorgetrokken tot aan de Schelde (Ankerrui), noemde men dat (goederen)station «Anvers-Gare Principale» om het aldus te onderscheiden van dat andere «emplacement», nl. Antwerpen-Borgerhout. Het werd gesloopt in 1874."

Jvsl 1842, p. III : "Les sections du chemin de fer qui étaient en exploitation au 31 décembre, étaient les suivantes : Ligne du Nord … De la station de Borgerhout à l'Escaut 2,920 mètres". Ibidem, Bijlage XLIII, … , "Distances supplémentaires non reprises au Tableau général ci-contre : 1° Du bureau d'Anvers jusqu'à l'Escaut 2920 mètres."

Jvsl 1847, p. 17-19, Bijlage VIII : Malines à Anvers, 1836, 1re voie 24 km; 1838, 2e voie 24 km; 1840, 1re + 2e voie 3 km.

HSp 06/1976 p. 27-28 : [inhuldiging van de lijn Antwerpen-Keulen op (vrijdag) 13 oktober 1843 te Antwerpen] "Omstreeks 14.30 u. stoppen [de drie treinen] in het nieuwe goederenstation, de «Gare Principale», vlakbij de Schelde, waar «den IJzeren Rijn» begint".

Jvsl 1848 p. 69-70 (algemene verkeersstatistiek per station, periode sept.-dec.) : Anvers (Borgerhout) en Anvers (Escaut) worden genoemd. In Anvers (Escaut) enkel goederen.

OdS 9 d.d. 21-2-1850 : Er is een station opgericht "au canal des Vieux-Lions". Er geldt het tarief van/tot Borgerhout.

Jvsl 1857 p. 7 : Bureau d'Anvers à l'Escaut 2.920 m.

OdS 118 d.d. 19-6-1863 : "Dénominations des bureaux auxiliaires à l'intérieur des villes" : hierin wordt Anvers (Escaut) genoemd, beheerd door Anvers.

OdS 328 d.d. 7-12-1866 : Goederendienst te Antwerpen : Men onderscheidt Anvers (Entrepôt), Anvers (Bassin) en Anvers (Borgerhout).

OdS 93 d.d. 26-3-1867 : Per 1-4-1867 wordt de dienst van Anvers (Bassin) gescheiden van die van Anvers (Borgerhout).

OdS 144 d.d. 11-6-1868 : Anvers (Bassins).

OdS 65 d.d. 8-3-1871 : "Ouverture de la station au bois à Anvers : Depuis le 5 Mars courant, la station située au Nord du bassin au bois, à Anvers, est livrée au service public. Elle porte le nom de station au bois et forme une dépendance de la station d'Anvers (Bassins)."

Jvsl 1873 p. 86-109 (verkeersstatistiek per station) : hierin worden Anvers (Borgerhout), Anvers (Bassins) en Anvers (Place-Verte) genoemd. In beide laatste enkel goederen.

OdS 121 d.d. 15-10-1881 : Anvers-Bassins en alle onderhorige dépendances heten vanaf 15-10-1881 Anvers-Nord (!!!).

OdS 133 d.d. 3-10-1884 : Naamswijzigingen : Anvers-Nord wordt Anvers Bassins et Entrepôt (local); Anvers Bassins wordt Anvers Bassins et Entrepôt (transit).

GCB - 1893 - Classement des stations : Anvers (Bassins) : station gérée par une administration étrangère (m.a.w. medegebruik door GCB).

OdS 6 d.d. 25-1-1894 : "Agglomération anversoise. Organisation du service des stations". Hierin worden Anvers (Bassins et Entrepôt) en Anvers (Bassins et Entrepôt) - Merxem (gare privée) genoemd.

Jvsl 1896 p. 19 : nieuw station Anvers (Bassins et Entrepôt) local !

Wordt genoemd in OdS 28 d.d. 15-9-1906.

OdS 4 d.d. 25-2-1910 wijzigt OdS 27/1904 : De documenten betreffende de zendingen aangenomen in het station Anvers (Bassins et Entrepôt) Local moeten het vertrekstempel "Anvers (Bassins et Entrepôt) Local N° 2" dragen, om ze te onderscheiden van de documenten betreffende de zendingen aangenomen in Anvers (Bassins et Entrepôt) transit. Laatstgenoemde zendingen dragen het stempel "Anvers (Bassins et Entrepôt) Local N° 1".

* Op de kaarten in Antwerpen op het Spoor (1986) p. 43, 134 spreekt men van "Gare principale (aux marchandises)"

* zie ook Antwerpen (Stuyvenberg) en Antwerpen-Dokken en Stapelplaats.


Classificatie

Hoofdstation

 

Autonoom station 1e categorie

 

Autonoom station 2e categorie

 

Niet-autonoom station 2e categorie

 

Autonoom station 3e categorie

 

Niet-autonoom station 3e categorie

 

Niet-autonoom station 4e categorie

 

Aanhorigheid met personeel, met kader

 

Aanhorigheid met personeel, zonder kader

 

Aanhorigheid zonder personeel

 

Arrondissement

 

Activiteiten reizigers

 

Uitreiking van vervoerbewijzen

 

Tabellen in het spoorboekje

 

Activiteiten goederen

 

Koer

 

Verbindingsspoor

 

Voorbehouden spoor

 

Seinpost

 

Zonestation

 


Telegrafische afkorting


Tabellen


Varia

Openingsjaar:

1840

SABIN:

?

Huidig:

?

Laatst gewijzigd:

14-10-1994


Terug naar index A


Index: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


spoorweggeschiedenis.be - copyright © 2011-2019 Yvette Schenkel-Latoir, Jan Schenkel & Marijke Schenkel.

De inhoud van deze website mag gebruikt worden mits bronvermelding, en is beschikbaar onder de zogeheten CC-BY licentie van CreativeCommons.